Prosess Automasjon og Novotek har i samarbeid levert et nytt og moderne driftskontrollsystem til Etnedal Kommunes nye renseanlegg (levert av Biovac). Løsningen er basert på iFIX fra GE Digital og representerer noe av det mest moderne som finnes på markedet.

Løsningen vil gi kommunens VA-personell både god oversikt og et godt verktøy for å drifte og vedlikeholde kommunens VA-anlegg på en optimal og kostnadseffektiv måte. Løsningen er levert med det siste av grafisk visualisering, avansert alarmhåndtering, kraftig historikkdatabase, avansert trending, samt rapportering med det web-baserte rapportsystemet Report Plus.

Etter hvert vil også løsningen kunne omfatte kommunens bygg der Helsetunet er først ut.