Et av verdens mest utbredte og moderne HMI/SCADA system; iFIX har blitt enda bedre! Den nye versjonen inneholder mange nye og spennende funksjoner.

Lange tagnavn og lange beskrivelser
Nå økes antall karakterer på tagnavn og tagbeskrivelse fra 30 til 256!

Alarm shelving
Nå får du mulighet til å blokkere uønskede alarmer og samtidig sette en valgfri lengde på blokkeringen. Alarmen går automatisk tilbake etter at den ønskede tiden har gått ut. Denne funksjonen er svært praktisk når det har oppstått et problem eller f.eks. når man gjør vedlikehold på en del av anlegget.  I iFIX databasen kan ulike regler/policy for blokkering defineres. Tags i databasen kan tilknyttes en alarmshelving-regel. 

  

I iFIX Workspace runtime kan man benytte disse via høyreklikk i menyen i alarmsummary; et nytt punkt Shelve ligger der. Klikk på Shelve og deretter dukker Shelve menyen opp (hvis den er enablet for den gjeldende tag'en i iFIX databasen:

Alarmsummary har fått nye kolonner og nytt filter. Nye kolonner er Shelvable (YES/NO), Shelved duration (HH:MM) og filter 'Shelved' (True/False, slik at man kan implementere denne nye funksjonaliteten, som man ønsker det. Denne nye funksjonaliteten vil erstatte Novotek komponenten Novotek Alarm Control.

iFIX er nå også en OPC UA Server.
iFIX har i dag OPC DA samt OPC AE servere som er forbunnet med Windows. Nå kan du konfigurere iFIX 6.0 SCADA server som en OPC UA server fra iFIX Database Manager. Brukere kan nå uavhengig av operativsystem, på ulike OPC UA klienter, få enkel tilgang til iFIX data.

Nye Security, VBA, EDA og AlarmSummary Object egenskaper og metoder.
For å understøtte den nye AlarmShelving funksjonalitet har det blitt opprettet en rekke nye metoder og egenskaper.

Blant de mange nye egenskapene er:

• VBA: Alarm summary Automation Interface functions
• VBA: ShelveAlarm
• VBA: UnShelveAlarm
• VBA: DisplayShelveAlarm property
• VBA: GetSelectedRowAlarmInfo

• Security & SCU: Alarm Shelving User Security Application features
• Security & SCU: Alarm message format

• Database Manager: Alarm Shelve Policy Database Import/Eksport
• Database Manager: Nye felter vedr. alarm shelving i Database Manager

 Andre teknologiske oppdateringer i iFIX 6.0 er: 
• Domain caching support.
• Support for multiple domains in the security synchronizer

 Download iFIX 5.9 datablad her

Kontakt Novotek på tlf. 33165800 for ytterligere informasjon og/eller hvis du ønsker en demonstration av iFIX 6.0.