Vi har gleden av å informere om release av Versiondog 6.5. Markedets ledende løsning for versjonshåndtering blir enda bedre. 

Her er noen av de viktigste nyhetene:

- Single Sign-On
- STARTTLS or TLS for email sent fra Versiondog server
- Support for TIA Portal 15.1
- Ny rapport i WebClient: "Job list"

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Novotek på tlf: 33165800.