Vi har gleden av å informere om ny versjon av Novotek Smart Direct!

De viktigste nyhetene i den nye 3.0 versjonen er:

  • Støtte for iFIX ver. 6.0 og Novotek Messenger ver. 6.0
  • Ny Google "push-teknologi" for alarmer (gjelder Android brukere)

 

Novotek Smart Direct
Novotek Smart Direkt er en App som gir deg bedre oversikt over alarmer og annen informasjon i iFIX. Den benyttes ofte sammen med Novotek Messenger som distribuerer alarmer til mobiltelefoner.

Alarmer
Å få alarmer direkte på mobilen er nyttig for alle som er ute i felt. Med Smart Direct APP'en blir alle stående alarmer i alarmlisten i iFIX samlet på ett sted. Ikke som en SMS sammen med alle andre SMS'ene du har på telefonen. Det gir vesentlig bedre oversikt. Om det er ønskelig å få alarmer kun fra en bestemt del av anlegget, kan alarmer filtreres på alarmområde. Alarmer kan kvitteres direkte fra app'en (om du har rettighet til det)

Viktige tags og nøkkeltall
I App'en ser du tilenhver tid sanntidsverdier av dine viktigste signaler (Status, settpunkter, nøkkeltall etc.). Disse kan settes opp spesifikt for hver bruker. Om brukeren har rettigheter kan også verdien på f.eks. settpunkt, start/stopp av utstyr etc. endres.

Måleravlesning
App'en har også funksjonalitet for å registrere manuelle verdier (typisk målerverdier). Utstyret kan strekkodemerkes. Ved skanning kommer siden for registrering av det aktuelle utstyret automatisk opp med oversikt over de 5 siste registreringene. Ny måling kan effektivt registreres.

Funksjoner:

• Stående alarmer i iFIX
• Nå-verdier på utvalgte signaler (kritiske tag og KPI'er i iFIX)
• Mulighet for manuell registrering (typisk målerverdier)
• Alarmer fra Novotek Messenger (mer avansert alarmdistribusjon)
• App'en støtter både Andoid og iOS.

Smart Direct App'en gir nyttige muligheter og merverdi både for brukere med og uten Novotek Messenger.

Last ned faktablad her