Vi har gleden av å informere om ny versjon av Proficy iFIX - et av verdens mest utbredte og moderne HMI/SCADA system!
 Her er noen av nyhetene i iFIX 6.1

OPC UA klient
Den nye OPC UA klienten i iFIX kan kobles  direkte til en eller flere OPC UA servere. OPC UA klienten har browse og discovery slik at det er enkelt å legge til de signalene man ønsker. Dette gjøres med en ny web-basert konfigurator. 

• OPC UA discover/browse
• Redundancy Support
• Alias & Group Support

Support for Windows Server 2019 og Windows 10 IOT

Auto-pålogging (SSO) for brukere av Windows-domene brukere
Nå kan både native brukere og domenebrukere benytte auto-pålogging.

Nye dynamoesexperts for alarmshelving

Felles Historian server-konfigurasjon

High Performance Dynamos Library 
• Objektbiblioteket ifm. High Performance HMI støtter nå muligheten til å enable og vise alarmgrensene på objektet

Ytelsesforbedringer i Workspace

Se her for mer informasjon om iFIX 6.1.