Få 90-dagers gratis iFIX klientlisenser for fjerntilgang! 

GE Digital og Novotek forstår viktigheten av å opprettholde produksjon og drift av anlegg. På bakgrunn av de utfordringene som vi alle står overfor med COVID-19-pandemien, tilbyr vi nå gratis klientlisenser til iFIX HMI/SCADA i 90 dager. Det gir personell som har hjemmekontor eller må jobbe ute i felt, enkel tilgang til iFIX.

Å være fjerntilkoblet gir den fleksibilitet som alle bedrifter nå ønsker seg, for å sikre sine ansatte og opprettholde produksjon.

Følgende lisenstyper er gratis i 90 dager:

• iFIX Terminal klient (TS)
• iFIX Tykk klient (iClient)
• iFIX Webspace klient

Vi er her for å hjelpe deg under COVID-19-pandemien.

For å få tilgang på din midlertidige lisens(er) skal du kontakte Novotek AS på telefon 33 16 58 00 eller sende en forespørsel til info@novotek.no med følgende opplysninger:

• Bedrift
• Kontaktopplysninger: navn, e-mail og mobiltelefonnummer
• Den lisenstypen og det antallet du har behov for

Du vil deretter motta en link med et serienummer og aktiveringskode, samt instruksjoner om nedlastning av software.

Du kan selv installere software og lisenser, eller kontakte oss for assistanse.