Proficy Historian, markedets mest effektive prosessdatabase for innsamling, lagring og distribusjon av produksjonsdata, kommer nå i ny versjon! 

Noen av de viktigste funksjonene i den nye versjonen er:

Remote Collector Management
Reduserer tid og kostnader for å håndtere kollektorer installert på remote site'er. 

Azure IoT Hub Distributor
Gjør det enkelt å sende data fra Proficy Historian til Azure IoT HUB. 

Historian ETL (Extract, Transmit, Load) Tool
Sofistikert filbasert dataoverføringsløsning for Enterprise Historian.

Storage of Future Data
Support for å lagre fremtidige data. F.eks. predikterte data med fremtidige tidstempel. Kan f.eks. vises i trender.  

For mer detaljert informasjon om den nye versjonen, se HER.