Vi har gleden av å informere om release av Proficy Plant Applications 8.1, GE Digital's MES system! 

Proficy Plant Applications (PA) er en komplett løsning for MES og har funhksjonalitet for ordrehåndtering, OEE, kvalitethåndtering, Sporbarhet, Batchanalyse, ERP integrasjon etc.

Løsningen vil kunne gi mange fordeler:

- Bedre oversikt og kontroll
- Bedre utnyttelse av råvarer, utstyr og personell
- Mindre stopp og vrak
- Høyere effektivitet
- Økt kvalitet
- Økt leveringsdyktighet
- Store tidsbesparelse
- Bedre og mer detaljert sporbarhet
- Reduserte kostnader
- Bedre konkurransedyktighet
 
Noen av nyhetene i den nye PA 8.1 er (på engelsk):

Applications
- Receiving and Inspection
- Time Booking
- Waste Management (replaces thick client Waste),
- Process Order Execution (replaces thick client Production Scheduler)
- Approval Cockpit 

Dicrete Enhancements
- LOT-based discrete work order execution including lot splits – documents, BOMs, quality data collection, non-conformance
- Various improvements to discrete interfaces including major elements in Non-Conformance and Order Management
- Support for multiple labor types on operations
- In progress work order editor,
- Attach files/videos/images, (with optional annotations) to comments on discrete elements like operation and serial number
- Configurable mandatory variable data collection in Activities
- Deeper authorization capabilities on discrete apps
- Integration entry points

Architectural Enhancements
- Non-Docker and Docker installs for both process and discrete
- Support for AWS RDS (Relational Database Services)

ERP B2MML messages added  

For mer informasjon om Proficy Plant Application, ta kontakt med oss på telefon 33 16 58 00.