Vi har gleden av å informere om release av iFIX versjon 6.5, nå med et helt nytt HTML5 basert konfigurasjonsmiljø!

Proficy iFIX HMI/SCADA fra GE Digital, er et av verdens mest moderne og utbredte HMI/SCADA system. Den nye versjonen av iFIX gir systemintegratorer og sluttbrukere økt effektivitet ved applikasjonsoppbygging!


I det nye og moderne HTML5 baserte konfigurasjonsmiljøet (Configurations HUB) håndteres prosjekter, kommunikasjon, modell, objekter (og instanser av objekter), tags etc. Dette er et moderne miljø der hver enkelt bruker kan skreddersy miljøet på sin egen måte. Configuration HUB åpner opp for muligheten til at flere kan jobbe samtidig på et prosjekt og du kan konfigurere iFIX-noden din hvor som helst i nettverket ditt. Det finnes noen utvalgte videoer på YouTube

Her er noen av de viktigste nyhetene i den nye versjonen:

Object Orientation + Central Web-based configuration 
for Rapid Application Development

Object Orientation

•       Native modelling in iFIX

Web-based Configuration

•       Browse IGS & OPC UA sources

•       Create objects and object instances

•       Automatically create tags in FIX and Historian

Web DBM

•       Web-based Database Manager

•       Modern look & feel

•       Improves productivity

High Performance HMI application

•       Water & Food & Bev (Juice Plant)

•       New High-Performance Dynamos

•       Jump start your application development

•       Control Limits (Min, Max, Target)

Performance & Security enhancements

•       Database import, Workspace startup improvements

•       iFIX Secure mode, reduce risks

iFIX 6.5 er gratis for alle med gyldig oppgraderingsavtale.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf: 33 16 58 00 for mer informasjon eller les mer her. Produktblad kan lastes ned her.