Novotek er en distrutør for GE Digital og leverer et bredt spekter av løsninger for at du skal kunne produsrere på mest mulig optimal og kostnadseffektiv måte. Løsningene fra GE Digital omfatter alt fra Batch Exceution System, Operatørsystem, Prosessdatabase, Workflow Management, OEE, MES, PIMS, web-basert rapportering, integrasjon med ERP etc.

Hvis du ønsker best mulig avkastning på investeringene i effektivitet, kvalitet, produksjon og batch applikasjoner, vil disse løsningene gi deg god innsikt i din produksjon. Du oppnår effektiv styring og maksimale resultater med en enhetlig, lettkonfigurerte løsninger som automatisk genererer intelligent KPI og overvåker resultatene. Nå kan du gjøre justeringer i sanntid for å opprettholde en problemfri og mer produktiv drift.

Klikk på produktene i treet til venstre for å få mer informasjon.

 

Mer informasjon