Digitaliser de manuelle arbeidoperasjonene

Gå over til en digitalisert løsning som guider personell og gir "step by step" instruksjoner.

Automatisera manuella arbetsflöden

Digitalisering og automasjon av prosesser inenfor alle typer av verksomheter har pågått i 30 år og nå er teknikken på et nivå  der til og med helt manuelle og halvmanuelle prosesser kan digitaliseres.

Resultatet er mindre problemer med operasjoner som glemmes, ingen tapt dokumentasjon og reduserte kostnader for opplæring og support.

Les under om mujlighetene og fleksibiliteten i et Workflow system.

Fordeler med Workflow

Det finnes flere områder ved innføring av et Workflow system som bidrar til forbedringer for deg som benytter HMI/SCADA system. De direkte konsekvensene er at det gjøres færre feil. Når alle får de samme instruksjonene på hvordan ting skal gjøres reduserer dette også behovet for opplæring. Det blir mye enklere å innføra nye rutiner og prosesser ettersom alt automatiskt gjøres tilgjenglig ut i hele organisasjonen.

Enkel og visuell måte å bygge en workflow

Hver operasjon beskrives av en eller flere Workflows og bygges grafiskt og kan kobles sammen, kjøres parallellt eller hoppes imellom. Det er enkelt å interagere med brukere og til og med med styresystem og signaler fra andre system. Alt for å f.eks. kunne ta inn en oppsettning av kvalitetsdata der halvparten er manuell og den andra halvparten automatisk.

 

Måten å arbeide på er valgbart, fra faste skjermer til mobil

Alla brukere kan sjelv velge hvilken type klient som passar dem best. Om det skal væra en stor fast skjerm eller om det skal væra på din egen mobil, alt er mulig og enkelt. Det går alldeles utmerket å integrere inn i ditt iFIX-system!

 

Modell av fabrikken

Som en støtte for å bygge Workflows har man en modell av alt i fabrikken og de produkter man bygger eller bearbeider. Denne modellen beskriver hvordan ting henger sammen og påvirker hvarandre. Dette gjør det enklere, på et strukturert måte, å bygge forstålige beskrivelser. Modellen er basert på ISA-95, som er tatt frem av industrien for å beskrive prosesser og produksjon. 

Rollebasert sikkerhet

I dagens komplekse produksjon er det viktig at rett informasjon vises for rett person og at kun rett person kan endra på ting. Derfor har våre workflowløsninger mulighettil å styre tilgang ned til hvert objekt, workflow eller bilde. Alt for at det skal vare fleksibelt og enkelt. Dessutom er all sikkerhet selvfølgelig integrerbart med deres normale PC innlogging. Benytter du andre løsninger fra Novotek, er dette direkte integrert med våre workflowløsninger.

Downloads

Brochure - GE Workflow (EN)

Guide Operators to Action. Do your operators and technicians know the right actions to take? Is your team overwhelmed with alarms and events?

Download

 

Product sheet - Workflow for Water/Wastewater (EN)

Guide operators interactively and orchestrate processes.

Download