Proficy Operations Hub

Rask utvikling av dashboards via "drag & drop" og helt uten kode!

Proficy Operations HUB er en moderne HTML5-basert plattform for å lage Dashboards. Data og informasjon fra ulike kilder kan struktureres i en assetmodell og visualiseres som KPI'er, trender, chart, visere, kart etc.


Proficy Operations HUB er tett integrert med de andre modulene i GE Digital’s Proficy-familie (iFIX, Historian, Plant Applications etc.), men kan enkelt kobles til mange ulike system via:

- OPC UA
- MQTT
- REST
- WEB

Dashboards som lages i Operations HUB kan enkelt vises både på PC, nettbrett og smarttelefon. 

Sammensatte web-applikasjoner 

Takket være det kodefrie utviklingsmiljøet kan alle raskt og enkelt utvikle responsive produksjonsoversikter i web. Man benytter seg av det innebygde objektbiblioteket (widgets) og konfigurerer via "drag and drop". Nye grafiske objekter kan også utvikles.

  

Hendelsesbaserte aktiviteter 

Med Operations HUB kan ulike aktiviteter trigges basert på hendelser.

F.eks. kan du sende ut en e-mail til en eller flere personer når et signal har endret status eller når et gitt kriterie er oppfylt.

Fleksibelt klientmiljø

Da Operations HUB er responsiv og kun krever en HTML5 kompatibel web-browser, kan brukeren fritt velge mellom PC, nettbrett eller smarttelefon.

Data og informasjon er alltid lett tilgjengelig!

Tett integrert med GE Digital’s MES-System; Proficy Plant Applications 

Operations HUB kan enkelt benyttes for å vise informasjon fra GE's MES system (Proficy Plant Applications) og samtidig utvikle og skreddersy egne bilder. 

Downloads

Proficy Operations Hub Datasheet

Lag fantastisk dashboards med "drag & Drop" og helt uten kode!

Download