Proficy Cause+ hjelper operatører, ingeniører og annet produksjonspersonell til å finne årsakene til variasjoner i prosessen i sanntid ved hjelp av Proficy iFIX.

Du kan også bruke Proficy Cause+ til å forutse kommende alarm- og prosessvariasjoner ved hjelp av historiske hendelser. Ved å reagerer før problemene oppstår kan batcher reddes, nedetid ungåes og utbytte økes.

Proficy Cause+ gjør det mulig for produksjonsingeniører og prosesspesialister til å i sanntid se på årsakeer til avvik i produksjonsprosessen. Proficy Cause+ gir operatører en dypere prosesskunnskap gjennom brukervennlig grafikk og skreddersydde meldinger om hvordan prosessen kan korigeres.

Proficy Cause+

Proficy Cause+ inneholder en offlinedel, for innsamling, visualisering, estimering av tidsforskyvninger, korrelasjonsanalyse, definisjon av senarier og simuleringer av hvert senario. Sanntids komponenten omfatter de spesifikke grensesnitt til Proficy iFIX som muliggjør en "Intelligent iFIX" basert på historiske hendelser hjelper operatørene til å forbedre kvaliteten og utbytte i prosessen.

La Proficy Cause+ konvertere dine historiske prosessdata til nytig operatørinformasjon.

Mer informasjon

Registrer din e-postadresse og få tilgang til å laste ned filer og dokumenter på våre hjemmesider:

 

Produktinformasjon

Produktinformasjon