GE HISTORIAN

Markedets kraftiske prosessdatabase!

GE Historian er prosessdatabase som er designet for effektiv innsamling, lagring og distribusjon av store mengder med høyoppløselig prosessdata. Den representerer en viktig informasjonsplattform for andre applikasjoner som trend,
analyse , rapportering, MES etc.

 

Historian
GE Historian tilbyr en robust og effektiv informasjonshåntering for hele anlegget eller fabrikken. Databasen gir rask og enkel innsamling, lagring og komprimering samt analyse og distribusjon av store mengder av informasjon i realtime til alle inenfor selskapet. GE Historian kan lese alla typer av processdata fra en enkelt sensor til store kontrollsystem og kan til og med validere data for å sørge for at man jobber med korrekte data

Innsamling og skalbarhet utover det vanlige

GE Historian er markedets mest skalbara prosessdatabase fra 100 og opp til 2 millioner tags per server! Å kunne samle inn rådata ned til millisekund og arbeide med disse data krever unik teknologi som er tilpasset for industriell bruk. Det samme gjelder alle de mulighetene som finnes for innsamling fra ulike kilder av data og den innebygde "store and forward teknologien" som hindrer at data går tapt ved nettverksbrudd, definierer en riktigt industriell løsning.

Lagring uten kompromisser

Idag skal man kunne lagre all data utan å gi avkall på hastighet og her levererar GE Historian en svært høy ytelse. Data blir kompremert allerede i overføringen fra kilden til serveren og siden på data i selve databasen. Alt uten å miste presisjonen. Detta gjør at man kan lagre alt og faktiskt til og med det man ikke er sikker på man behøver for senere analyser. Analysverktøyene blir hele tiden bedre. Å kunne lagre alt uten konsekvenser i form av store disker eller tidsforsinkelse i uthenting, er unikt.

Enkel tilgang når du vil

GE Historian er svært fleksibelt i sin håntering av data og det finnes mange muligheter og koblinger til ulika analyseverktyg. Foruten de innbygde verktøyene som følger med finnes enkla kopplinger til de fleste BI-verktøy, Office eller rene SQL grensesnitt. Alt vel beskyttet for å sikkerhetsmessig sørge for at kun personer med rettigheter får tilgang til data. Sikkerheten er tilpasset og bygd for å kunne håndtere alle bransjer og myndighetskrav for såvel legemiddel som kritisk infrastruktur. Dessuten er hastigheten som data kan levereres ut i og mulighetene for filtrering og samkjøring bedre enn du ser i andre system.

Klargjort for Predix, IoT og Cloud

Alle i dag lurer på hvilke data som skal finnes i skyen og hva som skal holdes lokalt. Dette både ut fra et sikkerhets og ytelsesmessig perspektiv. Med GE Historian får du en løsning som er såkalt ”Edge ready” hvilket innebærer at det finnes ferdige funksjoner for å sende data opp i ulika skyløsninger. Mot GE's skyløsning Predix er dette spesielt utvilket og GE benytter dette selv på sine fabrikanlegg for å samle og velge ut data som skal sendes  til skyen. Inenfor dette område kommer vi å se stor utvikling og med GE Historian er du sikker på at du er med på toget.

 
 

Et utvalg av funksjoner i Historian:

» Ubegrensett antall innsamlingspunkter
» Datainsamling på millisekundsnivå
» Avansert datakompresjon
» Flere tidssoner
» Full integrsjon med iFIX
» Administrasjon med tynn klient på Web
» Excel Add-in
» Støtte for 21 CFR part 11
» Enkel konfigurasjon
» Datatilgang via SQL
» Tilgang til åpent arkiv
» Feiltolerant arkitektur
» Calculation Collector og Server-till-Server Collector

Downloads

Brochure - GE Historian 7.0 (EN)

A software solution that collects your industrial time-series data needed to analyze asset performance so you can drive greater business value.

Download

Product sheet - NovotekTrendView (EN)

NovotekTrendView has the possibility to combine historical data and real time data in the same trend.

Download

Product sheet - NovotekAlarmAnalysis (EN)

Novotek AlarmAnalysis is a tool to analyse historically collected and stored alarms and events.

Download

White paper - Historian for Efficient Storage and Analysis (EN)

Enterprise Historian for Efficient Storage and Analysis of Industrial Big Data.

Download