Proficy Historian

Markedets kraftiske prosessdatabase!

Proficy Historian er en prosessdatabase som er designet for innsamling, lagring og distribusjon av store mengder med høyoppløselig prosessdata.


Med Proficy Historian's ulike "collectors" kan data samles inn fra mange forskjellige kilder. OPC er den vanligste, men det er støtte for iFIX/Cimplicity, MQTT, SQL, filer (CSV/XML) etc. 

Databasen representerer en viktig informasjonsplattform for andre applikasjoner som trend, analyse, rapportering etc. GE Digital har en rekke klienter i Proficy familien som er tett integrert med Historian (Proficy Operations HUB, Proficy iFIX, Proficy Plant Applications, Proficy CSense etc.).

Proficy Historian er en åpen database som mange 3. parts systemer (Excel, Power BI etc.) kan hente data fra.

Innsamling og skalbarhet utover det vanlige

Proficy Historian er markedets mest skalbare prosessdatabase fra 100 og opp til 100 millioner tags per server! Å kunne samle inn rådata ned på millisekund og arbeide med disse data krever unik teknologi som er tilpasset for industriell bruk.

Det samme gjelder alle de mulighetene som finnes for innsamling fra ulike kilder av data og den innebygde "store and forward teknologien" som hindrer at data går tapt ved nettverksbrudd, definerer en riktig industriell løsning.

Lagring uten kompromisser

Idag skal man kunne lagre all data uten å gi avkall på hastighet og her levererar Proficy Historian en svært høy ytelse! Data blir komprimert allerede i overføringen fra kilden til serveren og siden på data i selve databasen. Alt uten å miste presisjonen. Dette gjør at man kan lagre alt og faktiskt til og med det man ikke er sikker på man behøver for senere analyser. Analysverktøyene blir hele tiden bedre. Å kunne lagre alt uten konsekvenser i form av store disker eller tidsforsinkelse i uthenting, er unikt.

Enkel tilgang når du vil

Proficy Historian er svært fleksibelt i sin håndtering av data og det finnes mange muligheter og koblinger til ulike analyseverktøy. Foruten de innbygde verktøyene som følger med finnes enkle koblinger til de fleste BI-verktøy, Office eller rene SQL grensesnitt.

Alt vel beskyttet for å sikkerhetsmessig sørge for at kun personer med rettigheter får tilgang til data. Sikkerheten er tilpasset og bygd for å kunne håndtere alle bransjer og myndighetskrav for såvel legemiddel som kritisk infrastruktur. Dessuten er hastigheten som data kan leveres ut i og mulighetene for filtrering og samkjøring bedre enn du ser i andre system.

Klargjort for Predix, IoT og Cloud

Alle i dag lurer på hvilke data som skal finnes i skyen og hva som skal holdes lokalt. Dette både ut fra et sikkerhets og ytelsesmessig perspektiv. Med Proficy Historian får du en løsning som er såkalt ”Edge ready” hvilket innebærer at det finnes ferdige funksjoner for å sende data opp i ulike skyløsninger. Mot GE's skyløsning Predix er dette spesielt utvilket og GE benytter dette selv på sine fabrikkanlegg for å samle og velge ut data som skal sendes  til skyen. Innenfor dette område kommer vi å se stor utvikling og med Proficy Historian er du sikker på at du er med på toget.

 
 

Et utvalg av funksjoner i Historian:

» Ubegrensett antall innsamlingspunkter
» Datainsamling på millisekundsnivå
» Avansert datakompresjon
» Flere tidssoner
» Full integrsjon med Proficy iFIX, Proficy Plant Application, Operations HUB
» Administrasjon med tynn klient på Web
» Excel Add-in
» Støtte for 21 CFR part 11
» Enkel konfigurasjon
» Datatilgang via SQL
» Tilgang til åpent arkiv
» Feiltolerant arkitektur
» Calculation Collector og Server-till-Server Collector

Downloads

Brochure - GE Historian 9.0 (EN)

A software solution that collects your industrial time-series data needed to analyze asset performance so you can drive greater business value.

Download

Product sheet - NovotekTrendView (EN)

NovotekTrendView has the possibility to combine historical data and real time data in the same trend.

Download

Product sheet - NovotekAlarmAnalysis (EN)

Novotek AlarmAnalysis is a tool to analyse historically collected and stored alarms and events.

Download

White paper - Historian for Efficient Storage and Analysis (EN)

Enterprise Historian for Efficient Storage and Analysis of Industrial Big Data.

Download