GE MES Plant Applications representerer en av de mest komplette løsninger for intelligent produksjonshåndtering som finnes på markedet i dag. MES løsningen er bygd opp av forskjellige moduler som hver løser ulike produksjonsmessige utfordringer. Modulene velges etter behov og kan benyttes hver for seg eller sammen.

Du oppnår effektiv styring og maksimale resultater med en enhetlig og lettkonfigurert "anleggsmodell" som automatisk genererer intelligente web-baserte KPI rapporter og overvåker resultatene. Plant Applications vil gi deg god oversikt og innsikt i din virksomhets produksjon og er et godt verktøy for å gjøre kontinuerlige forbedringer i forhold til effektivitet, kvalitet og ytelse etc..

Applikasjonsmoduler:

  • Quality - Knytter dine produktspesifikasjoner sammen med virkelige prosess- og kvalitetsparametere og sørger for tidlig SPC-alarmering dersom prosessen er på vei ut av spek. Dette hjelper deg med å øke produktkvaliteten og redusere både vrak og produksjonskostnader. Operatørveiledning, kommentarer, laboratorieprøver- og resultater m.m. kan intergreres som endel av Proficy Quality. Kvalitetssertifikater kan også bli automatisk generert og skrevet ut.

  • Efficiency - er en komplett OEE løsning. Modulen lar deg registrere nedetid, vrak og årsaker til dette på en svært effektiv måte. Systemet støtter både manuell, halvautomatisk og helautomatisk registrering. Ved å også registrere produksjonsytelsen, får du automatisk kalkulert OEE. Systemet inneholder en rekke ferdig definerte interaktive web-rapporter som raskt gir deg oversikt og mulighet for raskt identifisering av hvor "flaskehalsene" er i din produksjon. Nå er det slutt på synsingen!! Nå kan du faktisk dokumentere hvor god utnyttelsesgrad dere har på maskinene, produksjonslinjen eller hele fabrikken.

  • Production - gir full oversikt over produksjonsflyten. Produksjonsordre bli hentet fra ERP systemet og eksekveres i produksjonen. ERP systemet blir igjen oppdatert med antall produserte enheter, forbruk av råvarere etc. Modulen gir deg full sporbarhet fra råvare til ferdig produkt og gode analysemuligheter.

  • Batch Analysis - er et S88 basert analyse- og rapporteringssystem som kan benyttes mot de fleste leverandørers batchsystemer. Gjør analyser og sammenligninger på batch-, prosedyre- og fasenivå. Et glimrende verktøy for å forbedre kvaliteten  i en batchorientert produksjon.