Prosessanalyse og optimalisering

Proficy Troubleshooter er et kraftig analyseverktøy som brukes til off-line analyse for å identifisere årsaker til produksjonsproblemer og for å identifisere muligheter for å forebygge slike problemer i fremtiden.

Ved hjelp av historiske prosessdata (fra Proficy Historian) og mulitivariat analyse kan prosessen modelleres , simuleres og årsaken til produksjonsproblemer identifiseres.

Proficy Troubleshooter kan benyttes til både batch, diskret og kontinuerlige prosesser.

 

Med dette produktet kan man:

 • Finn årsakene til variasjoner og problemer i prosessen
 • Automatisk ekstrahere prosessregler ut fra prosesshistorikk
 • Finne årsakene til dårlig batcher
 • Finne sammenhenger mellom variabler
 • Anskueliggjøre potensielle innsparinger ved innføring av en onlineløsning med Proficy Cause+
 • Bygge og simulere en onlineløsning før den implementeres i Proficy Cause+

Data har blitt samlet inn og lagret i industrien i mange år. Analyse av disse dataene har utviklet seg fra enkle manuelle trendanalyser av de enkelte signalene til mer overvåking av effektivitet, kvalitet og sporbarhet.

Proficy Troubleshooter tar dette et steg videre  og benytter avanserte matematiske algoritmer for å gi en enestående innsikt i prosessene. Dette resulterer i ny kunnskap som gjør det mulig å forbedre kvaliteten og utbytte i produksjon.

Kunnskapen fra Proficy Troubleshooter kan deretter benyttes i online løsningen Proficy Cause+ for å overvåkning og styring av prosessen i sanntid. Det gir operatører mer kunnskap og informasjon i forhold til å holde prosessen under kontroll til enhver tid.

 

Mer informasjon

Registrer din e-postadresse og få tilgang til å laste ned filer og dokumenter på våre hjemmesider:

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Demo

Demo 

Følg denne linken for å få se noen demoeksempler:

 • Proficy Batch Optimization
 • Proficy Chemical App Causticizer
 • Proficy Process Manufacturing Plant
 • Proficy Continous Troubleshooter
 • Proficy Discrete Batch Troubleshooter