Rapporter

Detaljerte rapporter er viktig for å kunne følge og optimalisere ytelsen for en prosess. Dette gjelder både kontinuerlige og batch produksjonsprosesser. Novotek kan hjelpe deg med dette.

 Rapporter

 

Rapporter benyttes ofte for å vise historiske data uansett om det er for intern eller ekstern bruk. Men gjennom dynamisk rapportering i realtime kan tipassende rapporter hjelpe med å forstå viktige sammenhenger og å ta riktige beslutninger.

Novoteks produkt gjør det mulig å raskt bygge rapporter mot data fra iFIX og Historian. Produktet har også støtte for å koble inn data fra SQL-databaser, hvilket gjør at man enkelt kan integrere data fra f.eks. veiesystem, MES-system, ERP-system og vedlikeholdssystem. Med dette får man da en enhetlig webportal der man kan nå de data man trenger i sitt daglige arbeid.

Fordeler med online rapportering 

 

»

Alle har tilgang til de data de trenger for å utføre sitt daglige arbeid, i det formatet man ønsker, hvor man ønsker den.

»

Ved å ta bort manuell sammanstillning får man raskere tilbakemelding og mer korrekte data.

»

Alle jobber med enhetlige data.

»

Alle kan få tilgang til rapporter gjennom en web-basert løsning.

Fordeler med Novoteks rapporteringsløsning

Novoteks tilbyr en velprøvd løsning for flere bransjer med standardrapporter og maler hvilket muliggjør en rask og sikker implementasjon.
Andre egenskaper er:

»

Automatisk innsamling av data fra prosessystem.

»

Integrasjon av ulike PLC, DCS, SCADA, HMI eller SQL-baserte system.

»

Kraftfull aggregering som gir er rett data i rett sammenheng.

»

Åpen og fleksibel rapportdesign gir mulighet for å få de rapporter du ønsker.

»

Interaktiv og brukervennlig rapportklient. 

»

Basert på standardprodukter fra GE Digital og Novotek hvilket gir en framtidssikker løsning. 

»

Basert på bransje- og IT-standarder som OPC, SQL og Reporting Services.

»

Åpent datalager som gjør det mulig å leverere data til deres system som f.eks. Qlikview eller Microsoft Power BI.

Downloads

Factsheet - ReportPlus (EN)

Targeting the variety of reporting requirements in the process and production industries.

Download

Produktblad - Produksjonsrapportering innnenfor vann og avløp (SV)

Fleksibel, enkel og kundetilpasset rapportering og analyse for Vann- og Avløps anlegg.

Ladda ner