Proficy Historian Analysis (PHA) er et web-basert verktøy for trending og analyse av prosessdata, alarmer og hendelser fra Proficy Historian.

Som flere av Proficy modulene vises også PHA i Proficy Vision klienten (som vist under). Dette betyr at data også kan sees i sammenheng med en anleggsstruktur.

Trending

Med enkel "drag'n drop" får du raskt oversikt og kan vise data i tidstrender, XY-plot etc. Du kan enkelt komponere sammen et informasjonsbilde med en miks av ulike chart, tekst etc. og lagre dette som en favoritt som senere kan tas frem. Det er også enkelt å dele en slik favoritt med dine kollegaer. Selv om PHA er enkelt å bruke, kan man også gjøre mer avanserte analyser bl.a. med filtreringsmuligheter. Eksempelvis er man kun se hva temperaturen har vært i en tank når nivået har vært over et visst nivå eller når en pumpe har vært aktiv. Et trendchart kan inneholde mange penner/tags og det er også mulig å ha mange trendcharter i et og samme bilde.

Alarm og hendelsesanalyse

Med Proficy Historian Analysis har du full tilgang til og oversikt over alle aktive- og historiske alarmer og hendelser i Proficy Historian (OPC Alarm & Events). Alt vises i en oversiktlig alarmviewer der du enkelt kan filtrere, sortere og gjøre kommentarer/notes. Om noe oppdages kan alarmer opprettes manuelt. l tillegg kan man gjøre analyse direkte knyttet til de signalene/KPI'ene som er relatert til alarmen!

Siden Historian Analysis er knyttet til Proficy Historian, kan alle dine prosess- og produksjonsdata vises i dette verktøyet. Det har aldri vært enklere!