Rask og enkel tilgang på produksjonsdata blir stadig mer viktig for å ta raske og gode beslutninger for kontinuerlige forbedringer av produksjonen. Proficy Portal er et web-basert verktøy for visualisering, trend, analyse og rapportering av produksjonsdata.

Proficy Portal kan kommunisere med dine produksjonssystemer ( HMI/SCADA, PLS, prosessdatabase og systemer basert på en relasjonsdatabase som SQL server, Oracle m.m) og gjøre disse data tilgjengelig for de som har behov for det. Med andre ord samler Proficy Portal alle dine øyer av informasjon og presenterer dette i ett vertøy som alle kan bruke! 

Proficy Portal er utrolig brukervennlig!! Nå kan alle, helt uten forkunnskaper, få enkel tilgang på produksjonsdata og selv lage egne informasjonsbilder med grafikk, trender, viktige parametere m.m som dekker sitt behov for inmformasjon. De sofistikerte trending- og rapporteringsfunksjonene i Proficy Portal utnytter også den den høye datalagringskapasiteten i Proficy Historian, slik at du kan fokusere på kontinuerlige forbedringer.

Proficy Portal

Fordeler

  • Enkel tilgang via web på data for beregning, analyse og forbedring av nøkketallslindikatorer
  • Brukervennlig - krever ingen forkunnskaper for å bruke systemet
  • Økt produksjon gjennom redusert maskinnedetid og større effektivitet
  • Begrenser omfanget av og kostnadene ved tilbakekalling ved å forbedre sporbarheten
  • Bedre beslutninger med sikrere, raskere og mer nøyaktig beslutningsgruinnlag
  • Verktøy for å gjøre kontinuerlige forbedringer i produksjonen

 

Proficy Historian er den ideelle databasen for lagring av dine produksjonsdata

Plant Data Repository

Proficy Historian håndterer enorme datamengder med svært høy hastighet. Med Proficy Portal er denne iformasjonen lett tilgjengelig for alle. Les mer »

Mer informasjon

Registrer din e-postadresse og få tilgang til å laste ned filer og dokumenter på våre hjemmesider:


Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger