Report Plus

Idag har mange store krav på seg til å levere korrekte og oppdaterte prosess-, energi- og produksjonsrapporter. Kravene kommer ofte fra myndigheter og produksjonsledelse, men også fra driftspersonellet.

Fordeler med online produksjonsrapportering
• Alle har tilgang til den informasjonen de behøver for å utføre sin daglige jobb, i det format man ønsker
• Gjennom å fjerne manuell sammenstilling får man mer korrekte data og raskere oppfølgning
• Alle jobber med enhetlige data
• Alle kan få tillgang til rapporter gjennom en web-basert løsning

Fordeler med Novoteks produksjonrapportering
Novoteks rapporteringssystem er en velprøvd løsning for flere bransjer med standardrapporter og maler hvilket betyr en rask og sikker implementasjon.

Andre egenskaper er:
• Åpent, lett tilgjengelig og automatisk innsamling av data.fra Proficy Historian
• Integrasjon mot de fleste fabrikat av PLS, HMI/SCADA, DCS, eller SQL-basert system
• Kraftfull aggregering som gir rett data i rett sammnheng
• Åpen og fleksibel rapportdesign gir muliighet for å få de rapportene du ønsker
• Interaktiv og brukervennlig rapportklient
• Basert på standardprodukter fra GE Intelligen Platforms og Novotek hvilket gir en framtidssikker løsning
• Basert på bransje og IT-standarder som OPC, SQL og Reporting Services

Velprøvd løsning

Novoteks løsning for produksjonsrapportering er en åpen og fleksiibel løsning som kan brukes i alle bransjer.

Vann og Avløp
• Prosessrapporter fra vann og avløp inkl. energiforbruk
• Balanserapporter for inkommende og utgående eks. rentvann eller prosessvann
• Rapporter for lab. verdier kombinert med prosessverdier
• Pumpestasjonsrapporter inkl. drifttid, starter, overløp etc
• Nedbørsrapporter 

report

Energianlegg
• Produksjonsrapporter inkl beregnning av energi
• Utnyttelsesgrad for produksjonsenheter

 report

  Næringsmiddel
• Balanserapporter for energi, vann, trykkluft etc.. Full support for å håndtere målere/telleverk
• Normere mot produksjon f.eks. energiforbruk per tonn produsert mengde
• Batchrapporter med integration av prosessvariabler, energitilgang, forbruk og alarm inkl. sammenligninger mellom batcher/satser
• Produksjonsertifikat

 report

Papir og Masse
• Produktsjonsrapporter med energi per ton produsert papirr
• Utnyttelsesgrad for produksjonsenheter

Metall
• Driftsrapporter med integrasjon av prosessvariabler, energitilgang, forbruk og alarm

Mer informasjon

Registrer din e-postadresse og få tilgang til å laste ned filer og dokumenter på våre hjemmesider:


Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger

Produktinformasjon

Produktinformasjon