Applikasjoner som HMI/SCADA, Historian, MES etc. står og faller på kommunikasjonen med underliggende styresystemer (PLS og bussystemer) og annet prosessutstyr. Kepware tilbyr en felles kommunikasjonsplattform som knytter disse systemene sammen på en enkel og rask måte slik at data og informasjon kan gjøres lett tilgjengelig.

KEPServerEx er den sentrale kommunikasjonsplattformen for industriell automasjon med følgende egenskaper:

 • Koblinger mot over 150 kommunikasjonsenheter
 • Ledende OPC teknologi ( DA, AE, HDA og UA)
 • Skalbar via plug & play drivrutiner og grensesnittsklient
 • Testet for robuste industrielle miljøer

Last ned KEPServerEX her.

Alle tilgjengeligeOPC servere kan lastes ned her og testes helt gratis. Prøv selv og ta gjerne kontakt dersom du ønsker et konkret tilbud.

Det finnes et utvalg tilleggsopsjoner til KepServerEX:

 • Advansed Tag Option
 • OPC Alarms and Events
 • Datallogger Option
 • EFM Exporter
 • Oracle Connectivity Suite
 • SNMP Agent Option
 • Security Policies Plug-in

Se "fliken" Produktinformasjon under for mer informasjon om disse.

Mer informasjon

Registrer din e-postadresse og få tilgang til å laste ned filer og dokumenter på våre hjemmesider:

Produktinformasjon

Advanced Tag Option for KEPServerEX

Advanced Tag Option for KepServerEX tilbyr en praktisk, kostnadseffektiv og enkel måte å generere nye data og aggregere eksisterende data til informasjon egnet for høyere nivå og analyse.

Med Advanced Tags, kan brukerne måle varigheten av operasjoner, summere hendelser, utføre gjennomsnitt over en gruppe av sensorer, sette triggerbetingelser for datainnsamling, og kombinere maskinstatus å generere en samlet maskintilstand. Disse evnene er svært verdifull for fremtidige analyser!

Advanced Tag Option for KEPServerEX

Bruk tag linking, logikk og matematiske funksjoner til operasjonsanalyse. Riktig operasjonsanalyse krever at industrielle applikasjoner leverer en rekke data. Denne informasjonen trenger ofte en form for beregning for å identifisere mangler og avgjøre om driften fungerer som den skal. Advanced Tag Option for KEPServerEX vil bidra til å kunne forbedre beslutningene og effektiviteten i dine industrielle applikasjoner. Kom i gang nå med følgende forhåndsdefinerte tagger:

 • Average Tag

 • Complex Tag

 • Link Tag

 • Maximum Tag

 • Minimum Tag

 • Oracle Cumulative Tag

 • Derived Tag

Klikk her for mer informasjon om Advanced Tags Option

OPC Alarms and Events

Kepware's Alarms and Events plug-in for KEPServerEX kan bidra til å redusere kostnader og forbedre ytelsen. OPC AE klienter kan motta og overvåke prosessalarmer, operatør handlinger, informasjonsmeldinger og sporing/revisjons -meldinger direkte fra KEPServerEX Alarms and Events plug-in. Overvåk områder av en prosess som krever oppmerksomhet, når definerte terskler er oppfylt, for eksempel; sikkerhetsgrenser, hendelsesdeteksjon, og unormale situasjoner. Alarms and Events plug-in kan også brukes til å identifisere feil på utstyr, lage vedlikeholdsarbeidsordre og forbedre operatørens effektivitet.

Extensive OPC Alarms and Events Condition Support

Klikk her for mer informasjon om OPC Alarms & Events Option

DataLogger Option for KEPServerEX

DataLogger er et brukervennlig program som logger data fra en OPC-server til en ODBC-kompatibel database. DataLogger er tett integrert med KEPServerEX og gir betydelige, unike fordeler som enkel installasjon, høy ytelse, og enkel lesing av tags i OPC-serveren.

OPC DataLogger

Funksjoner:

 • Støtte for alle ODBC kompatible databaser

 • Drag and Drop støtte for å legge til tags

 • Støtte for dynamisk opprettede tags

 • Dødbånd støtte for loggede elementer

 • Støtte for CSV Import/Export

 • Store- and forward funsjonalitet ved brudd i komminikasjonen

 • Etc.

Klikk her for mer informasjon om Datalogger Option

EFM Exporter for KEPServerEX

EFM Exporter OPC ServerMange Flow Computere og enheter lagrer historiske EFM (Electronic Flow Measurement) data som brukes primært for beregningssystemer. EFM Exporter for KEPServerEX arbeider hånd i hånd med KEPServerEX EFM-drivere, planlegger henting og eksport av EFM-data til felles bransje formater som Flow-Cal og PGAS, samt passelige formater som CSV og SQL.

Støttede EFM Flow-målingsløsninger:

 • Flow-Cal (CFX v5 format)

 • Quorum PGAS v8

 • .CSV

 • SQL Database (ODBC)

   

Klikk her for mer informasjon om EFM Exporter Option

Oracle Connectivity Suite for KEPServerEX OPC Server

Dagens bedrifter krever høyere effektivitet, intelligent planlegging, reduserte varelagre og informasjonsautomatisering for å redusere feil og øke produktiviteten. Dette kan bare oppnås ved å koble produksjonssystemer med bedriftens forretningsløsninger.

Oracle har valgt Kepware spesielt for dette formålet. Alle Oracle virksomhets og Operations Management løsninger kan kobles, i sanntid, med utstyr og operasjoner på fabrikkgulvet, ved å utnytte Kepwares pakker av kommunikasjonsprodukter kombinert med analytiske og tilkoblingsverktøy skreddersydd for Oracle Business løsninger. Disse produktene omfatter Oracle MES (Manufacturing Execution System) og Oracle MOC (Manufacturing Operation Center).

Klikk her for mer informasjon om Oralce Connectivity Suite

SNMP Agent Option for KEPServerEX

Kepware SNMP Agent for KEPServerEX gir en brukervennlig programvare for IT-teknikere for å få tilgang til automatiseringssystemer og enheter. KEPServerEX SNMP Agent er et enkelt program med over 140 kommunikasjonsdrivere spesielt bygget for Industriell, bygningsautomasjon, olje og gass, IT og infrastruktur, kraftdistribusjon og V/A applikasjoner.

SNMP Agent vil tillate de fleste NMS (Network Management System) å kommunisere med automasjonsenheter og automasjonssystemer.

SNMP Agent lar IT-profesjonelle til å overvåke nettverkstilkoblede enheters tilstand, avverge og avhjelpe sviktende interne prosesser, og fikse uventede eksterne hendelser. Gir deg muligheten til å forbedre påliteligheten og forbedre ytelsen til det industrielle automasjonsnettverket muligheten til å overvåke og administrere kritiske enheter.

 SNMP Agent Option for KEPServerEX

Klikk her for mer informasjon om SNMP Agent Option

Security Policies Plug-In

Security Policies Plug-In OPC ServerLar administratorer tildele adgangstillatelser på enkeltobjekter (for eksempel kanaler, enheter og tags) basert på den rollen som en bruker har i prosjektet. Den brukes i forbindelse med serverens Bruker Manager, som lar deg administrere brukergrupper, brukere og standard sikkerhetsinnstillinger.

Krav og restriksjoner:

 • Brukernivå støtte: OPC UA

 • Anonym innloggingsstøtte: OPC DA, OPC .NET, OPC AE, Wonderware Suitelink, GE IP NIO

Klikk her for mer informasjon om Security Policies Plug-in