RedundancyMaster øker tilgjengeligheten i din datainnsamling

Kepware RedundancyMaster øker tilgjengeligheten i din datainnsamling ved å benytte flere OPC-servere (primær og sekundær)mot det samme utstyret. Om den ene OPC serveren skulle gå ned, sørger RedundancyMaster for å hente data fra den andre. Klienter som er koblet til trenger bare å koble seg mot RedundancyMaster serveren og slipper å forholde seg til de andre OPC serverne.

Last ned RedundanctMaster her og prøv selv. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på eller ønsker et konkret pristilbud.