Novotek Komponenter er moduler med tilleggsfunksjonalitet som er pakket som komponenter. Disse komponentene er utviklet for å fungere sammen med standardprodukter som Proficy iFIX og Proficy Historian.

Novotek har siden starten alltid fokusert på å sette sammen funksjoner i produkter slik at de blir enkle å bruke og tilpasset våre markeder. Komponentene defineres i samsvar med sluttkundens behov og implementeres slik at de passer for store kundegrupper. På høyre side, under tilleggsinformasjon, finner du faktablader for komponentene våre. For noen av disse produktene kan vi også levere demoversjoner som du kan prøve. Ta kontakt med vår salgsorganisasjon, eller send en e-postmelding til info@novotek.no og be om mer informasjon. 

Novotek komponenter for Proficy iFIX

 • Novotek Alarm Control - grupper iFIX-alarmene og aktiver/deaktiver dem med et museklikk.
 • Novotek Messenger - distribuer iFIX-alarmer til eksterne enheter via e-post, faks, GSM etc.
 • Novotek SMS Direct Control - en separat modul for Messenger som kan brukes til å sende alarmer over GSM-modem og gir mulighet for parameterkontroll, alarmbekreftelse og verdirapportering via SMS.
 • Novotek Runtime - beregner objekters kjøretider.
 • DUSiFIX - integrering mellom IDUS vedlikeholdssystem og iFIX.
 • Novotek Visual Time Channels - kalenderbaserte tidskanaler.
 • Novotek SmartDirect - Alarm og KPI App for iFIX

Novotek komponenter for Proficy Historian

 • Novotek Report Plus - Kraftig system for web basert rapportering. Passer til alt fra vann, avløp, renseanlegg til produksjon.
 • Novotek Alarm Analysis - analyser alarmer og hendelser som er lagret i Historian.
 • Novotek File Collect Converter - omformater tekstfiler automatisk for import i Historian File Collector.
 • Novotek Report Plus - Fleksible rapporter med historiske data direkte fra nettleseren.
 • Novotek Trend View - avansert visning av tendenser i Historian-data.
 • Novotek OPC HDA - Novotek har utviklet en OPC HDA server med mulighet til å vise informasjon fra Proficy Historian av standardiserte OPC HDA-grensesnittet. Kontakt Novotek for informasjon om hvordan dette vil være tilgjengelig for deg.