REPORTPLUS

Report Plus er idag markedets beste verktøy for å håndtere standard og kundtilpassede rapporter mot iFIX og Historian.

Report Plus er en velprøvd løsning for standardrapporter

Idag har mange store krav på seg for å levere korrekte og oppdaterte prosess og produksjonsrapporter. Kravene kommer fra myndigheter og produksjonsledelse men også fra driftspersonel.

Report Plus er en velprøvd løsning for flere bransjer med standardrapporter og maler hvilket muliggjør en rask og sikker implementering.

Gjør som over 100 andre kunder..

..velg Report Plus for din prosess- og produksjonrapportering.

Ulf Yngvesson, Business Development Specialist, Novotek AB

Report Plus leverer oppdaterte rapporter i realtime

ReportPlus

Realtidsrapporter gjør at styringen kan gå fra månad/uke til dag/time.

Report Plus har koblinger i realtime mot alle sin datakilder. Detta gjør at en rapport alltid genereres mot de siste data som finnes tillgjengelig.

Gjennom sitt kraftfulle datalager aggregeres innsamlet rådata raskt og fleksibelt for presentasjon i rapportene. Dette er uavhengig om aggregeringen skjer på tid eller på hendelse, f.eks. batch.

Et vanlig problem i prosessrapportering er at innsammlede data ikke er korrekte. Årskaen kan være feil på sensorer, kalibreringsfeil, kommunikasjonsbortfall etc. ReportPlus håndterar alt dette gjennom å både ekskludere og markere dålig data samt muligheter for å korrigere rådata. Korrigeringer spores  og kan presenteres i rapportene.

Åpenheten gir et komplett bilde av all produksjon fra et verktyg

Report Plus gir deg en åpen løsning på flere ulike nivåer, og er dermed en framtidssikker løsning.

» Report Plus benytter GE Historian´s datalager. Og her finnes muligheter for å  hente data via iFIX, OPC DA, OPC AE, OPC UA, filer, OSI PI etc.
» Report Plus rapporter er web-baserte rapporter som enkelt kan integreres f.eks. i operatørsystemet eller på intranettet.
» Report Plus rapporter kan enkelt koblas mot SQL-database hvilket gjør at man kan få en enhetlig rapport som sammanstiller all data som behøves.
» Report Plus datalager er en plug-in i Microsoft SQL server. Det betyr at proaess og produksjonsdata kan aksesseres av verktyg som kan SQL. Dette kan f.eks. væra BI-verktyg som Qlikview,  Power BI eller MatLab etc.
» Har du ikke all data tillgjengelig? Report Plus kan benyttes for å registrere manuelle data f.eks. lab-data. Novotek har også en smartphone-app for å manuelt (med strekkode) lese av f.eks. energimålere til rapportene.

Erfaring gir rask og  effektiv implementasjon

Novoteks løsning for produksjonsrapportering er en åpen
og fleksibel løsning som kan benyttes i alle bransjer.

Eksempel på ulike løsninger inkluderer følgende:

Vann og Avløp

» Prosessrapporter fra vann og avløpanlegg inkl. energi
» Balanserapporter for innkommende og utgående f.eks. reintvann eller prosessvann
» Rapporter for lab-data kombinert med prosessdata
» Pumpstatsjonsrapporter inkl. drifttid, starter, overløpsstider etc
» Nederbørsrapporter


Energianlegg

» Produksjonsrapporter inkl bergning av energi
» Alarmrapporter iht EEMUA 191 och ISA 18.2


Næringsmiddel

» Balanserapporter for energi, vann, damp og trykkluft. Full support får å håntera målere/telleverk
» Normere mot produsjon f.esk. energiforbruk per tonn produsert mengde
» Batchrapporter med integrasjon av prosessvariabler, energiforbruk, forbruk og alarmer inkl. sammenligning mellom batcher/satser
» Produksjonssertifikat for batcher
» Tankrapporter
» OEE / TAK-rapportering


Papir og masse

» Produksjonsrapporter med energi per tonn producert papir
» Anleggningsutnyttelse for produksjonsenheter


Metall

» Kjørerapporter med integrasjon av prosessvariabler, energitilgang, forbruk og alarm


Downloads

Produktblad - Produksjonsrapportering innenfor vann og avløp (SV)

Fleksibel, enkel og brukertilpasset rapportering og analyse for Vann- og Avløp.

Last ned

Customer Story - Grycksbo Paper (EN)

To be able to handle environmental and energy reports in an efficient way Grycksbo AB use the Report Plus product.

Download

Factsheet - ReportPlus (EN)

Targeting the variety of reporting requirements in the process and production industries, Novotek Report Plus delivers powerful standard and custom web reports for Proficy Historian.

Download

Faktablad - ReportPlus (SV)

En rapporteringsløsning. Lag rapporter basert på all data fra alle dine prosess og produksjonssystem.

Last ned