Plug-ins

Kommunikasjon eller kobling mellom de forskjellige system gjøres ved hjelp av Plug-ins.

Det finnes et stort utvalg av Plug-ins!

Hver Plugin konfigureres for å oppnå den funksjonen som er ønsket. Kun de Plugins som benyttes for å løse din kommunikasjonsutfordring lisensieres.

Mer informasjon om Plug-ins finner du her.