Proficy Workflow er et verktøy for å digitalisere både manuelle og automatiske produksjons- og arbeidsoperasjoner og sørge for at man produserer på en konsistent, sikker og kostnadseffektiv måte. Proficy Workflow er basert på Proficy SOA (Service Oriented Arcitecture) som er den nye arkitekturen for industrielle applikasjoner fra GE Intelligent Platforms.

I et hvert produksjonsmiljø finner man en blanding av både manuelle og automatiserte interaksjoner mellom produksjonsutstyr og personell. Ofte er disse interaksjonene, operasjonene eller arbeidsprosessene ikke helt entydig definert og mange mangler også et verktøy som sørger for at de blir riktig utført. Resultatet er ofte at operatører og annet produksjonspersonell utfører de ulike arbeidsprosessene på forskjellige måter. Dette fører igjen til dårlig repeterbarhet i produksjonen og til syvende og sist redusert kvalitet og økte kostnader.

Systemet lar deg utvikle grafiske operatørbilder for veiledning og innsamling av data for hvert enkelt steg av arbeidsprosessen (både manuelle inntastninger fra operatører og automatisk innsamlede data fra ulike produksjonssystemer som PLS, HMI/SDACA, LIMS, prosessdatabase, MES etc.). I hvert steg kan man også knytte til nødvendig dokumentasjon og SOP (Standard Operating Procedures) for å sørge for at prosessene utføres i henhold til definerte prosedyrer. Når et steg er fullført og kvittert for, kan neste fortsette i tråd med bedriftens retningslinjer. 

Anvendelsesområdene for Proficy Workflow er mange. Her er noen av de mest vanlige:

  • Elektronisk arbeidsinstruksjoner/SOP
  • Kvalitetsstyrning og avvikshåndteringt
  • Verktyg som støtter LEAN-initiativ
  • Alarmhåndtering (mer utfyllende beskrivelse og veiledning i alarmsituasjoner)
  • Beslutningstøtte

Proficy Workflow vil være med på å redusere vrak, øke kvaliteten og gjøre din bedrift bedre i stand til å produsere på en mer konsistent, sikker og kostnadseffektiv måte. Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon eller for å avtale et møte for en nærmere presentasjon.

Mer informasjon

Registrer din e-postadresse og få tilgang til å laste ned filer og dokumenter på våre hjemmesider:


Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger