Novotek har jobbet med automasjon og industriell produksjon siden 1986. La oss være din samarbeidspartner på deres digitale reise!

Industriell digitalisering handler om å bruke moderne teknologier for å optimalisere bedriftens ressurser som mennesker, maskiner/utstyr etc., på best mulig måte. Alt er tett integrert og store mengder data kan transformeres om til nyttig informasjon. 

Noen av fordelene med digital transformasjon oppnås når data analyseres og brukes i form av intelligent produksjonsstyring.

Passer noen av disse påstandene din bedrift?

 • Informasjon samles ulike steder, og er ikke tilgjengelig for alle.
 • Informasjon overføres manuelt av brukeren mellom ulike systemer.
 • Input kommer for sent, eller ikke i det hele tatt.
 • Informasjon lagres, men anvendes ikke.
 • Ulike systemer og applikasjoner prater ikke med hverandre.
 • Informasjon er ikke tilgjengelig ved behov.
 • Feil manuelt innsamlet data overføres som feil digital informasjon.
 • Prosessbeslutninger gjøres på magefølelse, og ikke ut ifra bevis.

Vi kan bli deres digitale rådgiver, og hjelpe dere med å forvandle informasjon til nødvendig kunnskap! Kontakt oss på salg@novotek.no for konsultasjon.

Industri 4.0 handler om hvordan industrien kan digitaliseres innen automasjon, industriell IT og ulike produksjonsteknologier. Målet er en produksjon med kortere omstillingsprosesser og dødtid, færre feil, mer fleksibilitet og ingen tidkrevende programmering.

Endre den daglige driften, men tenk også langsiktig

Industri 4.0 kan ses som en operativ komponent, som foretaket anvender for å utvikle og forbedre den daglige forretningsdriften. Dette krever samtidig en klar oppfatning om hva foretaket vil oppnå i løpet av et lenger perspektiv. 

Behov for visjon og innsikt

Det sies at 70% av bedrifters forsøk på å digitalisere virksomheten mislykkes. En viktig forklaring er at man savner visjoner, mål og strategier når man setter i gang arbeidet. Derfor er det avgjørende å forstå hvorfor utviklingen er viktig, og vite hva man ønsker å oppnå.

Tanker og idéer om digitalisering må til for å komme i gang, men for å kunne bli nyskapende krever det innsikt og erfaring. For å finne nye løsninger må man ha kunnskap om behovene og mulighetene som finnes både i egen virksomhet, og hos kunden.

Vi forstår industriell digitalisering

Fremgangen innen industriell digitalisering bygger på kommunikasjon mellom mennesker og produksjon, for å oppnå bedre og raskere samarbeid. Vi vet hvordan man kommuniserer med mennesker, prosess og teknologi. Vi har lang erfaring i å anvende produkter og teknologi. Kombinert med kompetansen i å levere automasjon og industrielle IT-løsninger, har vi utviklet ulike metoder for å hjelpe deres bedrift med det industrielle digitaliseringsmålet, og oppnå:

 • Bedre leveringspresisjon
 • Jevnere arbeidsbelastning
 • Høyere anleggsutnyttelse
 • Høyere kvalitet
 • Mindre miljøpåvirkning
 • Optimert daglig styring

Vi hjelper med å identifisere nye forretningsmodeller, der vi med fokus på industriell digitalisering belyser følgende områder:

 • Hva er digitalisering?
 • Gjennomføre diskusjoner med ulike arbeidsgrupper som produksjon, vedlikehold og ledelse.
 • Evaluere status på eksisterende systemer
 • Analysere hvor klar bedriften er for digitalisering
 • Gjeldende sitasjonsanalyse som viser hvor den digitale transformasjonen skal påbegynnes
 • Granske informasjonskilder og datakvaliteten
 • Starte opp og/eller forandre virksomhetsprosesser som utvikles og digitaliseres

Innovasjonshjulet viser korte sykluser med fokus på læring

 • Identifisere kunden
 • Mulige løsninger basert på markedsanalyse
 • Grunnleggende hypoteser om kundebehovet
 • Skape MVP (Minimal Viable Product) og teste hypotesen
 • Måle og identifisere kundens atferd
 • Velge målet man ønsker å oppnå med transformasjonen

«Internet of Things» er et begrep vi har hørt de siste årene, sammen med Industrial IoT, Industri 4.0, og i det siste: Industriell digitalisering. Alle disse «buzz-ordene» betyr det samme. Å kunne sammenkoble enheter for å kunne gi innsikt og optimere prestasjonen. Kjernen er å kunne strømme data fra kilde til database, og senere ha mulighet til å gjøre analyser, lage dashboard for sammenligninger og med det skape automatisert forebyggende vedlikehold. Utfordringene som følger med den nyeste generasjonen av nettverk og systemer er mange. For å lykkes kreves kunnskap og planlegging.