Komplekse virksomhetsmiljøer har komplekse supportbehov, og Novoteks service- og supportavtaler er den beste og mest omfattende måten å optimalisere investeringen på. Vi har utviklet vår support slik at den fungerer utover omfanget i en tradisjonell, reaktiv supportmodell og gir deg raske, effektive løsninger gjennom hele produktets levetid. Som et resultat tilbyr vi et kontinuerlig høyt servicenivå for dine produksjonsprosesser på behovsbasis. Novotek leverer ulike service- og supportavtaler slik at du kan tilpasse den supportløsningen som best oppfyller dine behov.

En Supportavtale garanterer at Novotek alltid har teknikere som har fått opplæring om dine standardprodukter fra Novotek for service og support via telefon- eller fjerntilkobling.

En SupportPlus-avtale garanterer at Novotek alltid leverer de siste patchene og oppgraderingene for produktene i avtalen.

En Serviceavtale garanterer at Novotek alltid har teknikere som har fått opplæring om din installasjon, tilgjengelig for korrigerende vedlikehold, service og support.