En serviceavtale garanterer at Novotek alltid har teknikere som har fått opplæring om din installasjon, tilgjengelig for korrigerende vedlikehold, service og support. Avtalen tilpasses til kundens behov, med valgfrie supporttider, garantert svartid, hjelp på stedet eller fjernhjelp, og sikkerhetskopiering.