Inom Novotek-koncernen arbetar vi inom flera typer av branscher, från tung industri som järnverk och gjuterier, till kemi- och läkemedelsindustri, men också inom den offentliga sektorn som reningsverk och energiproduktion. 

Vi har levererat produkter, komplexa lösningar för styrning, avsyning och uppföljning till grundläggande tjänster som utbildning och support. Den gemensamma faktorn är vår vilja att leverera RÄTT lösning utgående från våra kunders behov för att säkra deras framgång.

Mottot för oss är alltid att ta fram en Optimal lösning genom ett Extraordinärt samarbete som får kunden att känna sig Trygg.

Klicka på de branscher du är intresserad av till vänster.