För fastighetsautomation har Novotek tagit fram ett koncept baserat på standardprodukter kompletterat med Novoteks komponenter. Strukturer, objekt och funktioner är standardiserade och finns färdiga. För dem som önskar mer, kan man med den öppna flexibilitet som finns i våra produkter lätt anpassa funktionen efter den enskildes behov. Vi kallar vårt koncept Novotek Building Management Solution (BMS).

Novotek BMS är en komplett produktlinje för fastighetsautomation och förvaltning som täcker underhåll, driftuppföljning, integration av interna databassystem, styrning, reglering och övervakning. Novotek BMS är skalbart och moduluppbyggt. Olika funktioner kan användas självständigt eller integrerat med andra Novotek BMS-funktioner eller funktioner från andra leverantörer.