Inom livsmedels- och dryckesproduktion har det under de senaste åren införts ett antal nya direktiv, särskilt från EU. Syftet med dessa har varit att införa fullständig spårbarhet i produktionen. Vi har varit nära involverade i processen att tolka och implementera dessa krav vid flera företag. Till detta kommer vår normala affärsverksamhet, där vi ökar produktiviteten genom att implementera lösningar för ökad tillgänglighet, ökat anläggningsutnyttjande och förbättrad kvalitet, s.k. OEE-lösningar samt realtidsrapportering och SCADA-lösningar.

Inom området automationslösningar arbetar vi aktivt med uppdateringar av process-anläggningar, där vi tar fullt "turn-key"-ansvar. Vi har levererat kompletta MES-lösningar, i många fall med full S88-överensstämmelse. Ett par exempel på kunder inom detta område är Unilever och Kraft Foods.

Vi har även, för hela produktiosflödet, konstruerat kompletta spårbarhets- och uppföljnings-lösningar, som bygger på standardmjukvara, helt i linje med vår princip att leverera öppna lösningar.