Papper- och massabranschen har varit ett viktigt område för Novotek sedan början av 1990-talet. Vi erbjuder lösningar för driftsövervakning, informationssystem och realtidsrapportering men även för processförbättringar.