Novotek-koncernen har ett omfattande samarbete med företag inom olja, gas och kemi. Med kunder som Eka Chemicals, AkzoNobel och National Oilwell kan vi med stolthet säga att vi dagligen bidrar till dessa företags fortlöpande förbättringsarbete.

Inom detta område har vi huvudsakligen arbetat med produktionsstyrning. Vi har tagit fram kompletta lösningar för insamling av data- och historikinformationssystem, lösningar som decentralicerats och utnyttjas både lokalt och över hela världen.