Tillverkningssegmentet är ett brett område för Novotek som omfattar alla produktions-processer, från bilar till smådelar av plast och elektronik. På detta område har vi genomfört många automationsprojekt inkluderande såväl produktionsstyrning som -uppföljning men också MES-funktionalitet. Vi har gjort flera implementeringar inklusive komplett spårbarhet och uppföljning av produktionen.