Vatten och avlopp (VA) är ett av de segment som finns representerat i alla våra länder. Vi har utvecklat kompletta lösningar inom detta område tillsammans med våra partners i alla delar av vattenreningsprocessen. Vårt mål är att ge kunden möjlighet att fjärrstyra och hantera alla delar i sin anläggning. Vi är också en av de få som har gedigen erfarenhet av radionät för vattenreningsanläggningar.

Kommunikation

Proficy iFIX ett av de vanligaste SCADA/operatörssystemen som finns på vattenverk och reningsverk. Viktiga egenskaper som krävs av ett modernt operatörssystem är bl.a. flexibel kommunikation via Ethernet, RS232/RS422/RS485, radio, GSM m.m. Här har vi varit med och utvecklat många typer av protokoll för bl.a. uppringd kommunikation mot pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn.

Operatörssystemet iFIX har kommunikation mot de flesta typer av pumpstationsstyrningar som ABB OP45, Flygt AquaCom (MACTEC), Swedmeter Called Comli Driver och många andra typer.

  
Larmhantering

Operatörssystemet har avancerad larmhantering där larm från både centrala anläggningar och yttre anläggningar så som pumpstationer, vattentorn, tryckstegringsstationer m.m. samlas in, lagras och presenteras i operatörssystemets larmlista. Larmen kan grupperas i olika larmareor och med olika larmprioriteter allt beroende på hur kritiska larmen är. När ett larm uppkommer kan man skicka ut larmmeddelande via operatörssystemets tilläggsmodul messenger till mobiltelefoner, e-post, minicall etc. Man kan även kvittera larm från operatörssystemet via en APP(smartkvit) för Androidtelefoner.
Från mobiltelefonen kan man även styra signaler i operatörssystemet.

För att få att få en bra överblick över sina larm finns även en larmanalysmodul som kan integreras i operatörssystemets processbilder där man kan sortera och filtrera larm beroende på larmarea, prioritet m.m. Man kan även enkelt se hur många gånger en signal varit i larmtillstånd samt hur lång varaktighet den haft under en vald tidsperiod.

 
Dataloggning

En annan viktig del är historiklagring och visning av trendkurvor. Proficy iFix loggar all processdata som flöden, nivåer, tryck, temperaturer, bräddning, energiförbrukning, O2, start och stopp av pumpar och många andra parametrar i Historikdatabasen Proficy Historian. Här lagras all data i råformat med tagnamn, datum, tid och värde. När man sedan skall hämta ut information kan man på ett mycket enkelt sätt välja om man vi se på rådata, min-, max-, medel eller annan typ av förädlad data.
I operatörssystemet kan sedan signalerna visas på många olika sätt både som trendkurvor och som historiska datalänkar i processbilderna.

Om man väljer att logga alla sina processparametrar kan man vid behov använda sig av en inbyggd funktion i operatörssystemet som kallas Playback för att kunna spela upp hur det såg ut i processbilderna vid en tidigare given tidpunkt. Allt för att kunna analysera någon speciell situation där man exempelvis fick problem eller liknade i sin anläggning.

Operatörssystemet iFIX har ett mycket anpassningsbart trendverktyg där man kan visa många olika trendkurvor både i realtid och historiska. Man kan även skriva in en kommentar för en viss trendkurva vid en viss tidpunkt allt för att öka informationsnivån. Trendkurvorna kan ha flera tidsskalor, olika färger m.m. allt för att kunna presentera informationen för operatörerna på rätt sätt.

Rapportering

En annan kritisk del för renvattenverk och avloppsreningsverk är rapportering. Med Novoteks programvara Report Plus finns ett mycket kraftfullt rapportverktyg där man utifrån olika mallar enkelt kan bygga sina olika rapporter. En jättestor fördel är att man kan använda en och samma rapportmall för olika perioder som dygn, vecka, månad, kvartal och årsrapport.

 

Detta innebär att med en rapport kan man få ut rapporter för vilket tidsintervall som helst. Detta underlättar även löpande underhåll av de olika rapportmallarna som finns i systemet.

 

 
Flexibel operatörsmiljö

Proficy iFIX operatörsmiljö har nästan obegränsade möjligheter. Operatörssystemet kan köras som tjocka klienter (iClient) installerade på en standard PC datorer eller som tunna terminalserver klienter (iClient TS) eller som Webklienter (WebSpace) i en Internet Explorer. Vill man vara mobil kan man styra och övervaka sitt vattenverk/reningsverk Via IPAD eller Androidplatta (Proficy SCADA). Man kan använda en eller flera datorer och en eller flera bildskärmar i sin operatörsmiljö. För att enkelt kunna bygga upp sin operatörsmiljö finns en färdig bildstruktur samt ett färdigt objektbibliotek med bl.a. motorer, pumpar, on/off ventiler, reglerventiler, regulatorer, fläktar etc.

I operatörssystemet Proficy iFIX sker all konfigurering online vilket innebär att man inte behöver bygga redundanta lösningar eller stänga ner systemet vid förändringar utan man har hela tiden hålla koll på sin anläggning utan avbrott.

 
Översikt och enkelhet

Förutom HMI/SCADA system finns ofta flera andra system som labbsystem, rapportsystem, underhållssystem, fastighetssystem, kamerasystem m.m. på reningsverken/vattenverken.
Med programvaran Proficy Vision kan man samla alla dessa system i en strukturerad miljö där man på ett enkelt sätt kan byta mellan HMI/SCADA iFIX och de andra systemen utan att behöva byta fönster.

SCADA säkerhet

Då vatten är ett av våra viktigaste livsmedel är det av yttersta vikt att säkerställa att ingen obehörig kan påverka processen. Med HMI/SCADA-systemet iFIX kan vi garantera ett mycket säkert operatörssystem. Nätverkstrafik mellan SCADA-noder och operatösnoder är krypterad för att driftskritiska data inte skall kunna manipuleras. Även lösenord krypteras med 256 bit AES kryptering. iFIX SCADAsystem kan även integreras med det centrala Active Directory (AD) så att användare och lösenord administreras från ett centralt ställe.

 
Support och uppgraderingar

Genom att prenumerera på support och uppgraderingar (PSUP), säkerställer man att operatörssystemet Proficy iFIX, datainsamlingen Proficy Historian och rapportverktyget Report Plus alltid är uppdaterat med de senaste versionerna, samt man alltid har tillgång till Novoteks erfarna supportorganisation.

 
Sammanfattning

Med operatörssystemet iFIX, historikinsamlingen Historian samt rapportverktyget Report Plus, kan vi garantera en lösning som långsiktigt kan utvecklas med de krav och önskemål som våra vattenverk, reningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, vattentorn m.m. kan komma att ha.