Kontakta oss

När man vill ta sitt Lean, TPM eller 6Sigma arbete till nästa nivå måste man ställa sig frågan vad som ger mest eftersom man redan gjort mycket för att bli bättre. Den frågan ställde även General Electric, en av världens största tillverkare med 400 fabriker, och svaret var ett initiativ kallat ”Brilliant Factories” och som ett led i detta tog man fram verktygen kallat ”Brilliant Manufacturing”. Dessa täcker alla delar av tillverkning från planläggning via utförande och vidare till återrapportering och uppföljning.