Delårsrapport januari – september 2018

• Rörelseintäkterna uppgick till 194,8 (155,8) MSEK, varav 60,8 (48,1) under tredje kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 18,5 (13,6) MSEK, varav 6,1 (3,1) under tredje kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 13,9 (9,9) MSEK, varav 4,7 (2,0) under tredje kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,2 (0,9) kronor, varav 0,4 (0,2) under tredje kvartalet.
• Orderingången uppgick till 187,3 (143,3) MSEK, varav 53,3 (38,5) under tredje kvartalet
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 30,2 (13,4) MSEK, varav 4,7 (-1,9) under tredje kvartalet.

Marknadsläget

Under tredje kvartalet fortsatte den positiva marknadsutvecklingen inom samtliga produktområden, med undantag av oljeindustrin. Osäkerheten kring Brexit har dock hämmat utvecklingen i Storbritannien och Irland.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Under kvartalet har vårt nya område, Cyber security för industrin, erhållit ett antal order och ett stort intresse har skapats. Inom detta område av Novotek har även ett distributionsavtal tecknats med Nozomi, en av de ledande leverantörerna av industriella säkerhetssystem.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt växa i måttlig takt inom Novoteks traditionella automationsområde. Arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT fortsätter. Satsningarna att både lansera Novoteks varumärke och stärka marknadsföringen av produkter i Storbritannien och Irland sker kontinuerligt under året för att på bästa möjliga sätt kapitalisera på företagsförvärvet som gjordes under 2017.

Du kan ladda ner hela rapporten här >>


Om Novotek

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden, Benelux-länderna samt Storbritannien och Irland.

Vid eventuella frågor, kontakta:
   Jonas Hansson, CFO, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com
  Tobias Antius, CEO och VD, 040-316915, tobias.antius@novotek.com   

Prenumeration på finansiell information
Registrera dig för utskick av våra finansiella rapporter och pressmeddelanden:
Skicka e-post till: info@novotek.com eller ett fax till 040 - 94 76 17.
Vänligen bifoga följande uppgifter:
Förnamn, efternamn, företag, telefonnummer samt e-postadress.