Halvårsrapport januari – juni 2018

• Rörelseintäkterna uppgick till 134,0 (107,7) MSEK, varav 71,4 (52,6) under andra kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 12,4 (10,5) MSEK, varav 6,8 (5,1) under andra kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 9,2 (7,9) MSEK, varav 4,9 (3,9) under andra kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,8 (0,7) kronor, varav 0,4 (0,3) under andra kvartalet.
• Orderingången uppgick till 134,0 (104,8) MSEK, varav 65,3 (52,3) under andra kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,5 (15,3) MSEK, varav 7,6 (1,2) under andra kvartalet.

 
Marknadsläge

Under de första två kvartalen var marknaden stabil med viss tillväxt, framförallt inom automationsområdet. Oljeindustrin var fortsatt kvar på en låg nivå.


Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Under kvartalet har vårt avtal med PTC utvidgats till att även inkludera Storbritannien.

 
Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT. Satsningarna i Storbritannien och Irland, att både lansera Novoteks varumärke och befintliga produkter, kommer ske kontinuerligt under året för att på bästa möjliga sätt kapitalisera på företagsförvärvet som gjordes under 2017.

Du kan ladda ner hela rapporten här >>


Om Novotek

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden, Benelux-länderna samt Storbritannien och Irland.

Vid eventuella frågor, kontakta:
   Jonas Hansson, CFO, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com
  Tobias Antius, CEO och VD, 040-316915, tobias.antius@novotek.com   

Prenumeration på finansiell information
Registrera dig för utskick av våra finansiella rapporter och pressmeddelanden:
Skicka e-post till: info@novotek.com eller ett fax till 040 - 94 76 17.
Vänligen bifoga följande uppgifter:
Förnamn, efternamn, företag, telefonnummer samt e-postadress.