Delårsrapport januari – mars 2017

• Rörelseintäkterna uppgick till 55,1 (51,5) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (5,3) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 (3,9) MSEK.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,4 (0,4) kronor.
• Orderingången uppgick till 52,5 (47,2) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,1 (12,7) MSEK.

 
Marknadsläget

Under första kvartalet var marknaden stabil med viss tillväxt, framför allt på befintliga kunder inom automationsområdet. Nedgången i oljeindustrin har planat ut och en viss återhämtning har skett.

 
Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Under första kvartalet har Novotek inlett ett samarbete med CyberX, ett israeliskt/amerikanskt cyber security företag, inom området för IT säkerhet för produktion och processnätverk. CyberX är världsledande, med sin produkt XSense, inom så kallad de IDS system för produktionsnätverk. Ett IDS system kan ses som ett kameraövervakningssystem för nätverk som övervakar och larmar när oväntade saker händer.

 
Utsikter

Marknaden förväntas vara stabil men med tillväxt från låga nivåer inom Novoteks traditionella marknader. Arbetet fortsätter med att införa nya erbjudanden från GE och PTC inom IoT och Cyber security, vilket förväntas skapa tillväxtmöjligheter för Novotek.

Du kan ladda ner hela rapporten här >>


Om Novotek

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden samt Benelux-länderna.

 

Vid eventuella frågor, kontakta:
    Jonas Hansson, CFO, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com
   Tobias Antius, CEO och VD, 040-316915, tobias.antius@novotek.com   

Prenumeration på finansiell information
Registrera dig för utskick av våra finansiella rapporter och pressmeddelanden:
Skicka e-post till: info@novotek.com eller ett fax till 040 - 94 76 17.
Vänligen bifoga följande uppgifter:
Förnamn, efternamn, företag, telefonnummer samt e-postadress.