Delårsrapport januari – mars 2020

• Rörelseintäkterna uppgick till 81,3 (74,0) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 7,3 (6,9) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 5,0 (5,1) MSEK.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (0,5) kronor.
• Orderingången uppgick till 85,7 (75,8) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,7 (17,3) MSEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 0,00 (1,25) kronor per aktie.

MARKNADSLÄGE
Första kvartalet påverkades inte nämnvärt av Corona-utbrottet, då pågående aktiviteter hos kunderna fullföljts på alla våra marknader. Dock var skillnaderna på takt och omfattning av inbromsning av investeringsplaner mellan geografier, industrier och applikationer stora under kvartalet. 

STRATEGISKA OCH VIKTIGA  HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
Vår satsning i UK och Irland har fortsatt med stöd av vår huvudleverantör GE Digital. Investeringsplanerna som fastlagts tidigare fullföljs.  

UTSIKTER
Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av Corona-utbrottet. Dock ser vi att investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna kommer att påverka utvecklingen positivt så snart våra samhällen kommer igenom nedstängningar och restriktioner. Det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer långsiktigt att påskynda den utveckling vi sett under 2010 talet.  

Du kan ladda ner rapporten här.

Om Novotek

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden, Benelux-länderna samt Storbritannien och Irland.

Vid eventuella frågor, kontakta:
   Jonas Hansson, CFO, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com
  Tobias Antius, CEO och VD, 040-316915, tobias.antius@novotek.com   

Prenumeration på finansiell information
Registrera dig för utskick av våra finansiella rapporter och pressmeddelanden:
Skicka e-post till: info@novotek.com eller ett fax till 040 - 94 76 17.
Vänligen bifoga följande uppgifter:
Förnamn, efternamn, företag, telefonnummer samt e-postadress.