Namn  Novotek  Börs  NASDAQ OMX Nordic Stockholm
 Symbol  NTEKB  Notering  Small Cap Stockholm
 ISIN-kod  SE0000567752  Handelspost  1
 Noterad sedan  1999-06-30  Valuta  SEK
 Aktier  9 100 000  Sektor  Technology

 

Det finns totalt i Novotek 10,6 miljoner aktier. Av dessa är 1,5 miljoner A-aktier, vilka har 10 röster jämfört med röst för B-aktier. Alla aktier har samma rätt till utdelning. På A-aktierna finns hembudsklausul.