Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50% av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens fi­nansiella ställning och förvärvsplaner.

Utdelning per aktie
 Räkenskapsår 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 SEK 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,25 1,25 1,25 0,00*
 Direktavkastning % 9,2 % 9,2 %  8,6 %  6,1% 5,8% 6,7% 4,9% 4,4% ---
 Vinst per aktie 0,8 0,1 0,9 1,3 1,4 1,5 1,9 2,2 2,5

*Pga. corona-utbrottet ändrades utdelningsförslaget och fastställdes till 0,00. Dock ligger Novoteks utdelningspolicy kvar.