Novotek tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Novotek upprättar årligen en bolagstyrningsrapport som granskas av de externa revisorerna. Nedan visas de mest centrala bolagsorganen samt funktioner.

                                                AKTIEÄGARNA