Lagstiftning & bolagsordning
Novotek lyder under svensk lagstiftning och följer de regler och rekommendationer som är förknippade med registreringen på den nordiska OMX-börsen samt annan lagstiftning som är tillämplig i de länder där Novotek har dotterbolag. Detta gäller utöver att Novotek måste följa reglerna enligt bolagsordningen för Novotek. Bolagsordningen läggs fram och beslutas vid bolagsstämman och skall innehålla obligatorisk information om företagets ledning. I bolagsordningen skall det till exempel även framgå vilken typ av verksamhet som företaget bedriver, aktiekapitalets storlek, antalet aktier, styrelsens storlek och hur bolagsstämma skall utlysas.

Ladda ner bolagsordningen