Årsstämman hålls vanligen i maj månad. För verksamhetsåret 2019 hölls årsstämma den 7 maj 2020 i Malmö.

Vid årsstämma äger alla aktieägare, som har registrerats enligt reglerna i kallelsen, rätt att rösta, direkt eller via representanter. Årsstämman utser styrelsens medlemmar, revisorer, dispositionen av vinster och så vidare.

Kallelse till årsstämma sker i enligt med reglerna i bolagsordningen
Dessutom publiceras kallelsen på hemsidan samt i årsredovisningen.

2020
Protokoll från årsstämma, 2020-05-07
Kommuniké årsstämma, 2020-05-07
Kallelse årsstämma, 2020-05-07

2019
Protokoll från årsstämma, 2019-05-08
Kommuniké årsstämma, 2019-05-08
Kallelse årsstämma, 2019-05-08 

2018
Protokoll från årsstämma, 2018-05-09
Kommuniké årsstämma, 2018-05-09 

Kallelse årsstämma, 2018-05-09

2017
Protokoll från årsstämma, 2017-05-08
Kommuniké årsstämma, 2017-05-08
Kallelse årsstämma, 2017-05-08

2016
Protokoll från årsstämma, 2016-05-09
Kommuniké årsstämma, 2016-05-09
Kallelse årsstämma, 2016-05-09

2015
Protokoll från årsstämma 2015-05-06
Kommuniké årsstämma 2015-05-06
Kallelse årsstämma 2015-05-06

2014
Protokoll från årsstämma 2014-05-07
Kommuniké från årsstämma 2014-05-07
Kallelse årsstämma 2014-05-07

2013
Protokoll från årsstämma 2013-05-06
Kommuniké från årsstämma 2013-05-06
Kallelse årsstämma 2013-05-06

2012
Protokoll från årsstämma 2012-05-03
Kommuniké från årsstämma 2012-05-03
Kallelse årsstämma 2012-05-03

2011
Protokoll från årsstämma 2011-05-05
Kommuniké från årsstämma 2011-05-05
Kallelse årsstämma 2011-05-05

2010
Protokoll från årsstämma 2010-05-06
Kommuniké från årsstämma 2010-05-06
Kallelse årsstämma 2010-05-06