Bolagsstyrningsrapporten är inkluderad i årsredovisningen tillsammans med Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten. Nedan är fristående rapporter från årsredovisningen.

Ladda ner bolagsstyrningsrapporten 2018
Ladda ner bolagsstyrningsrapporten 2017
Ladda ner bolagsstyrningsrapporten 2016
Ladda ner bolagsstyrningsrapporten 2015
Ladda ner bolagsstyrningsrapporten 2014
Ladda ner bolagsstyrningsrapporten 2013
Ladda ner bolagsstyrningsrapporten 2012
Ladda ner bolagsstyrningsrapporten 2011
Ladda ner bolagsstyrningsrapporten 2010