Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte.