Koncernledning för Novotek består av följande personer:


 
Tobias Antius

Född 1972
CEO och Verkställande direktör
Anställd sedan 2005.
Aktieinnehav i Novotek AB: indirekt innehav av 250 000 B-aktier samt direkt innehav av 2 000 B-aktier.Jonas Hansson
Född 1974
CFO
Anställd sedan 2010.Per Eiland
Född 1956
Direktör för Novotek A/S, Danmark
Anställd sedan 1991.
Aktieinnehav i Novotek AB: Direkt innehav av 53 500 B-aktier.


Antti Kaikkonen


Antti Kaikkonen
Född 1978
Direktör för Novotek Oy, Finland
Anställd sedan 2006.Bjørn Inge Olsen
Född 1970
Direktör för Novotek AS, Norge
Anställd sedan 1995.
Aktieinnehav i Novotek AB: Direkt innehav av 30 000 B-aktier.Mart Scheepers
Född 1964
Direktör för Novotek B.V., Nederländerna och Novotek BVBA, Belgien
Anställd sedan 2002.

 

 

George Walker
Född 1971
Direktör för Novotek UK & Ireland Ltd, Storbritannien och Irland
Anställd sedan 2004.