Koncernledning för Novotek består av följande personer:


 
Tobias Antius

Född 1972, Civilingenjör
CEO Novotekgruppen och Verkställande direktör Novotek AB
Tidigare VD Novosignal AB
Övriga styrelseuppdrag: Inga
Anställd sedan 2005.
Aktieinnehav i Novotek AB: indirekt innehav av 250 000 A-aktier samt direkt innehav av 2 000 B-aktier.Jonas Hansson
Född 1974
CFO
Anställd sedan 2010.
Aktieinnehav i Novotek AB: IngetPer Eiland
Född 1956
Direktör för Novotek A/S, Danmark
Anställd sedan 1991.
Aktieinnehav i Novotek AB: Direkt innehav av 53 500 B-aktier.


Antti Kaikkonen


Antti Kaikkonen
Född 1978
Direktör för Novotek Oy, Finland
Anställd sedan 2006.
Aktieinnehav i Novotek AB: IngetBjørn Inge Olsen
Född 1970
Direktör för Novotek AS, Norge
Anställd sedan 1995.
Aktieinnehav i Novotek AB: Direkt innehav av 30 000 B-aktier.Mart Scheepers
Född 1964
Direktör för Novotek B.V., Nederländerna och Novotek BVBA, Belgien
Anställd sedan 2002.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget

 


Jens Molin
Född 1982
Direktör för Novotek Sverige AB, Sverige
Anställd sedan 2009.
Aktieinnehav i Novotek AB: Direkt innehav av 7 000 B-aktier

 

George Walker
Född 1971
Direktör för Novotek UK & Ireland Ltd, Storbritannien och Irland
Anställd sedan 2004.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget

 

Remo Ingold
Född 1968
Direktör för Novotek Switzerland AG, Schweiz
Anställd sedan 2006.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget