Novoteks mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig ge­nomsnittlig tillväxt av 15 procent och en rörelsemarginal av cirka 10 procent. Parallellt med detta utvärde­ras förvärvsmöjligheter löpande.